Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

Pristup stranicama društva Gaveia d.o.o. podložan je dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba web stranica društva Gaveia d.o.o. nakon učitavanja stranice i provedbe rezervacije smještaja smatra se pristankom na slijedeće pravne uvjete.

1. Sadržaj općih uvjeta pružanja usluga smještaja

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja sastavni su dio Ugovora između društva Gaveia d.o.o. kao putničke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima pružanja usluga smještaja predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za društvo Gaveia d.o.o. Opći uvjeti pružanja usluga smještaja objavljeni su na web stranici društva Gaveia d.o.o. Usluge kamping smještaja u Hrvatskoj društvo Gaveia d.o.o. obavlja isključivo kao posrednik. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, društvo Gaveia d.o.o. je prikupilo od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika društva Gaveia d.o.o., društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

2. Kategorizacija i opis usluga 

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju društvo Gaveia d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na web stranicama, katalogu i drugim tiskanim materijalima društva. Društvo Gaveia d.o.o. nije u mogućnosti potvrditi broj određene parcele, mobilne kućice ili glamping šatora, ali će pokušati zadovoljiti svaki dodatni zahtjev za smještajem. Prilikom rezervacije potrebno je upisati napomenu sa željom, te će ista biti proslijeđena recepciji kampa.

3. Cijena smještaja

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun. Od 1. siječnja 2023. u Hrvatskoj je Euro službena valuta, te se sva plaćanja mogu vršiti u valuti- Euro.

Rezervaciju za željeni smještaj moguće je provesti na web stranicama društva Gaveia d.o.o., i u tom slučaju, gost prihvaća uvjete rezervacije i politiku otkazivanja postavljenu od strane pružatelja usluge – kampa ili agencije. Prilikom potvrde rezervacije gost je dužan dati sve točne podatke koji se od njega traže, bilo od strane rezervacijskog centra ili od strane online sustava za rezervaciju, kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja koje je prethodno pažljivo pročitao, proučio te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za društvo. Društvo stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na Opće uvjete pružanja usluge smještaja koji su sastavni dio ovoga Ugovora. Društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka društvo Gaveia d.o.o. zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

5. Potvrda rezervacije i uplata

Kod rezervacije smještajnih jedinica u kampu na stranicama društva Gaveia d.o.o., gost prihvaća uvjete rezervacije i politiku otkazivanja postavljenu od strane pružatelja usluge – kampa ili agencije. Nakon izvršenja rezervacije, gostu će biti poslana potvrda rezervacije s točno naznačenim ugovorenim uslugama, terminom, načinom (uplata putem banke ili terećenje kreditne kartice), iznosom i računom za uplatu, te mogućnošću otkazivanja i izmjene rezervacije. Potvrda rezervacije služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan potvrdu rezervacije predati prilikom dolaska u kamp, te će mu na osnovu potvrde biti pružene rezervirane usluge. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (potvrdi rezervacije), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta. Plaćanjem rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Plaćanjem rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom plaćanja rezervacije sve što je navedeno u Općim uvjetima pružanja usluga smještaja postaje pravna obveza kako za gosta tako i za društvo Gaveia d.o.o.

Izjava o korištenju WSPay-a

Društvo Gaveia d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Napomena:

Od 1. siječnja 2023. u Hrvatskoj je Euro službena valuta, te se sva plaćanja mogu vršiti u valuti – Euro.

6. Pravo društva Gaveia d.o.o. na promjene i otkaz

Društvo Gaveia d.o.o. se obvezuje osigurati gostu smještaj u rezerviranim smještajnim jedinicama u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, pandemije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Društvo Gaveia d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati rezervirane smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom društvu Gaveia d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica. Ako gost uplati cjelokupan iznos za rezervaciju koju društvo Gaveia d.o.o. ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa. Ako je društvo Gaveia d.o.o. u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku. Ako je alternativa jeftinija društvo Gaveia d.o.o. vraća gostu razliku. Društvo Gaveia d.o.o. je dužno sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne troškove društva.

7. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

Za izmjene rezervacija smještajnih jedinica kampova, sve izmjene je moguće napraviti s rezervacijskim centrom društva Gaveia d.o.o.. Upute o izmjeni ili otkazivanju rezervacije stoje u potvrdi rezervacije koju gost dobije na vlastitu e-mail adresu. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge prije početka korištenja usluge. Prva izmjena rezervacije je besplatna, a svaka sljedeća se naplaćuje 25 € po izmjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije navedeni u potvrdi rezervacije.

Ako gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio društvu ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema navedenim uvjetima u potvrdi rezervacije. Ako stvarno nastali troškovi otkaza premašuju troškove navedene u potvrdi rezervacije, društvo zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Društvo ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje. U slučaju nedolaska gosta (NO SHOW), bez prethodnog otkazivanja rezervacije zaračunava se ukupan iznos rezervacije.

8. Obveze putnika

Gost je obvezan:

   • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost
   • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
   • pridržavati se kućnog reda u unajmljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
   • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti potvrdu s točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ako uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

9. Rješavanje prigovora i reklamacija

Svaki gost – nositelj Ugovora društvo-gost ima pravo prigovora i reklamacije zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor i reklamaciju. Svaki gost ima pravo prigovora i reklamacije zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor i reklamaciju podnosi zasebno. Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti društvo Gaveia d.o.o. ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati s pružateljem usluga i društvom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora i reklamacije. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora i reklamacije koje odgovara uplaćenoj usluzi, društvo nije dužno uvažiti naknadni prigovor i reklamaciju. Bilo kakvi prigovori i reklamacije nakon dana dolaska i tijekom boravka, gost je dužan prijaviti pružatelju usluge tijekom boravka i najkasnije prilikom odlaska (check out-a). Svi naknadni prigovori i reklamacije po odlasku iz objekta se neće uvažiti. Najviša nadoknada po prigovoru i reklamaciji može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Društvo se ne može smatrati odgovornim za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Društvo Gaveia d.o.o. ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA. Gost i društvo nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo. Gost može poslati reklamaciju (vezanu uz proizvod ili nezadovoljstvo uslugom društva) na adresu reservations@adriacamps.com ili je uputiti poštom na adresu Gaveia d.o.o., Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad, s naznakom ” Žalba na usluge i proizvode” odnosno putem telefona na broj +49 89 262 004 318. U reklamaciji molimo goste da navedu broj rezervacije ili računa te opis reklamacije, kako bi društvo moglo što brže reagirati na reklamaciju. Gost koji je pravodobno i uredno obavijestio društvo o nedostatku i utvrdi se da je reklamacija opravdana ima prava sukladno Zakonu o obveznim odnosima uključujući pravo na jednostrani raskid ugovora uz povrat novca ili zamjenu.

Gaveia d.o.o. za usluge i turistička agencija
Adresa: Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad – Hrvatska
ID CODE: HR-B-52-130052259
Voditelj poslova: Alen Salamun
Svojsvo u kojem nastupa: Posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
Broj Sudskog Registra: 130052259
OIB: 30657775410
Djelatnost turističke agencije podliježe službenom nadzoru Državnog inspektorata, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.