Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

Pristup stranicama Gaveia d.o.o. podložan je dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba Gaveia d.o.o. stranica nakon učitavanja stranice i provedbe rezervacije smještaja smatra se pristankom na slijedeće pravne uvjete.

1. Sadržaj općih uvjeta pružanja usluga smještaja

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između tvrtke Gaveia d.o.o. kao putničke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za tvrtku Gaveia d.o.o. Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici tvrtke Gaveia d.o.o. Usluge kamping smještaja u Hrvatskoj tvrtka Gaveia d.o.o. obavlja isključivo kao posrednik. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Gaveia d.o.o. je prikupila od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Gaveia d.o.o., Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

2. Kategorizacija i opis usluga 

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad, s tim da je Gaveia d.o.o., želeći olakšati pretragu (isključivo parcela), uveo vlastite tri osnovne kategorije. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku Gaveia d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama, katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije. Tvrtka Gaveia d.o.o. nije u mogućnosti potvrditi broj određene parcele, mobilne kućice ili glamping šatora, ali će pokušati zadovoljiti svaki dodatni zahtjev za smještajem. Prilikom rezervacije potrebno je upisati napomenu sa željom, te će ista biti proslijeđena recepciji kampa.

3. Cijena smještaja

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.
Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima, te se obračunavaju u kunama po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan vršenja obračuna – uplate. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, ista će biti terećena u kunama. Banka gosta će potom preračunati iznos u valutu domaćeg računa gosta. Zbog tečaja banke gosta, može doći do različitog (višeg) ukupnog iznosa od onog navedenog. Tvrtka Gaveia d.o.o. zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

4. Provedba rezervacije

Rezervaciju za željeni smještaj moguće je provesti na internet stranicama tvrtke Gaveia d.o.o., i to isključivo za kampove koji imaju implementiran online sustav za rezervaciju. U tom slučaju, gost prihvaća uvjete rezervacije i politiku otkazivanja postavljenu od strane pružatelja usluge – kampa. Za ostale pružatelje usluga koji nemaju mogućnost online rezervacije, upiti za rezervaciju smještaja mogu se uputiti elektroničkim putem na kontakt mail rezervacijskog centra tvrtke Gaveia d.o.o., telefonskim putem pozivom rezervacijskom centru tvrtke Gaveia d.o.o. ili ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na internet stranici tvrtke Gaveia d.o.o.. Prilikom provedbe rezervacije za kampove koji nemaju implementiran online sustav za rezervacije, pristajete na uvjete rezervacije i politiku otkazivanja tvrtke Gaveia d.o.o.. Prilikom potvrde rezervacije gost je dužan dati sve točne podatke koji se od njega traže, bilo od strane rezervacijskog centra ili od strane online sustava za rezervaciju, kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja koje je prethodno pažljivo pročitao, proučio te da ih u cjelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Tvrtka Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka tvrtka Gaveia d.o.o. zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

5. Potvrda rezervacije i uplata

Rezervacije kampova s implementiranim online sustavom

U slučaju rezervacije smještajnih jedinica u kampu koji ima online sustav za rezervacije, gost prihvaća uvjete rezervacije i politiku otkazivanja postavljenu od strane pružatelja usluge – kampa. Na potvrdi rezervacije koju gost dobije stoje načini i točni iznosi uplate akontacije, mogućnost otkazivanja i izmjene rezervacije.

Rezervacije kampova bez implementiranog online sustava (na upit)

Nakon potvrde od strane agenta tvrtke Gaveia d.o.o., rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga usmena ili pismena potvrda ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 31 dana prije početka korištenja usluge. Ako do datuma dolaska ima 31 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun tvrtke Gaveia d.o.o. ili on-line plaćanjem kreditnom karticom. Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan voucher predati prilikom dolaska u kamp, te će mu na osnovu vouchera biti pružene rezervirane usluge. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za tvrtku Gaveia d.o.o.

Izjava o korištenju WSPay-a

Gaveia d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Nakon primitka cjelokupnog iznosa rezervacije, gostu će biti proslijeđen voucher s točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji smještajne jedinice. Uplatom cjelokupnog iznosa rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom potvrdom rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za društvo Gaveia d.o.o.

Napomena:

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima, te se obračunavaju u kunama po srednjem tečaju HNB na dan vršenja obračuna – uplate. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, ista će biti terećena u kunama. Banka gosta će potom preračunati iznos u valutu domaćeg računa gosta. Zbog tečaja banke gosta, može doći do različitog (višeg) ukupnog iznosa od onog navedenog.

6. Pravo tvrtke Gaveia d.o.o. na promjene i otkaz

Tvrtka Gaveia d.o.o. se obvezuje osigurati gostu smještaj u rezerviranim smještajnim jedinicama u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).  Tvrtka Gaveia d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati rezervirane smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Gaveia d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.  Ako gost uplati cjelokupan iznos za rezervaciju koju tvrtka Gaveia d.o.o. ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa. Ako je tvrtka Gaveia d.o.o. u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku. Ako je alternativa jeftinija Gaveia d.o.o. vraća gostu razliku. Tvrtka Gaveia d.o.o. je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvjestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

7. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

Promjene rezervacije napravljene putem online sustava za rezervaciju (kampovi s implementiranim online sustavom)

Za izmjene rezervacija smještajnih jedinica kampova koji imaju implementiran online sustav za rezervacije, sve izmjene je moguće napraviti online. Upute o izmjeni ili otkazivanju rezervacije stoje u potvrdi rezervacije koju gost dobije od strane kampa.

Promjene rezervacije napravljene putem upita (kampovi bez implementiranog online sustava)

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  • Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije (uplaćena akontacija)
  • Za otkaz rezervacije unutar 29 dana prije početka korištenja usluge, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se ukupan iznos rezervacije (uplaćeni iznos)

Navedeni uvjeti otkaza rezervacija vrijede isključivo za rezervacije kampova koji nemaju implemetiran online sustav za rezervacije, potvrđene elektroničkim i telefonskim putem, te preko upita na internet stranicama tvrtke Gaveia d.o.o.

Ako gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ako stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje. U slučaju nedolaska gosta (NO SHOW), bez prethodnog otkazivanja rezervacije zaračunava se ukupan iznos rezervacije.

7. Obveze putnika

Gost je obvezan:

   • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost
   • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
   • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
   • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti potvrdu ili voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ako uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8. Rješavanje prigovora

Svaki gost – nositelj Ugovora agencija-gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti tvrtku Gaveia d.o.o. ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ako ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Tvrtka Gaveia d.o.o. ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA. Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Gaveia d.o.o.