Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten

De toegang tot de site Gaveia Ltd is onderworpen aan de volgende voorwaarden en regels. Elk gebruik van de Gaveia Ltd pagina na pagina download en de uitvoering van de reservering wordt geacht als aanvaarding van de volgende wettelijke vereisten.

1. De inhoud van algemene voorwaarden van accomodatie

Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten zijn een integraal onderdeel van het contract tussen Gaveia Ltd als reisbureaus en gast die de geselecteerde toeristische dienst aanvaardt. Dat alles staat in de Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten van de wettelijke aansprakelijkheid, zowel voor de klant als voor de onderneming Gaveia Ltd. Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten zijn op de website van Gaveia Services Ltd. Voor de reservering van camping accommodatie in Kroatië werkt Gaveia Ltd alleen als tussenpersoon. Alle informatie, gegevens en foto’s met betrekking tot huisvesting capaciteiten worden door Gaveia Ltd verzameld van de uiteindelijke dienstverlener. Hoewel alle informatie wordt gecontroleerd door medewerkers van Gaveia Ltd, Gaveia Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies en vertragingen in het bijwerken van dit of een ander deel van het web.

2. Categorizeren en dienst beschrijving

De wooneenheden zijn beschreven volgens de officiële kwalificatie van de plaatselijke toeristische organisatie tijdens het uitgifte van werk licenties, maar Gaveia Ltd heeft voor het vermakkelijken van zoeken (alleen parcelen) haar eigen drie fundamentele categorieën geintroduceert. Informatie die is verkregen bij andere verkooppunten verplichten Gaveia Ltd niets meer dan de gepubliceerd informatie op onze website, catalogus of andere gedrukte materialen van het agentschap. Het bedrijf Gaveia Ltd is niet in staat om het aantal van bepaalde parcelen, stacaravans en glamping tenten te bevestigen, maar zal proberen om eventuele extra vragen naar accommodatie te voldoen. Bij het boeken moet u een notitie invoeren met uw wensen, en de laatste zal worden doorgestuurd naar de receptie van de camping.

3. Accomodatie prijzen

Alle prijzen zijn aangegeven voor elke accommodatie-eenheid, en omvatten de diensten die onder de geboekte accommodatie-eenheid vallen. Speciale diensten zijn diensten aangeboden door de accommodatie, die niet bij de prijs zijn inbegrepen en waarvoor de gast apart betaalt, als een speciale dienst. Speciale diensten moeten worden aangevraagd bij de reservering en de prijs van de diensten zal worden toegevoegd aan de eindrekening. De accommodatieprijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Vanaf 1 januari 2023 is de euro de officiële valuta in Kroatië en kunnen alle betalingen in euro’s worden verricht. Het bedrijf Gaveia behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen in geval van wijzigingen in de accommodatieprijzen van dienstverleners.

4. Uitvoering van reserveringen

Het is mogelijk om een ​​reservering te maken voor de gewenste accommodatie op de Gaveia Ltd website van het bedrijf en in dat geval aanvaardt de gast de boekingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden die zijn vastgesteld door de dienstverlener – de camping of agentuur. Bij het maken van een boeking zijn gasten verplicht om nauwkeurige gegevens te verstrekken, zowel voor henzelf als voor alle andere personen in hun bedrijf, gevraagd door het reserveringscentrum of door het online boekingssysteem. Zodra de boeking is gemaakt, bevestigen de gasten kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten, die ze vooraf zorgvuldig hebben gelezen, bestudeerd en in hun geheel te accepteren. Zo wordt alles wat in deze Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten wordt vermeld juridisch bindend voor zowel de gasten als het bureau. Het bureau stelt de contractant het corresponderende promotiemateriaal of de bijbehorende programma’s in gedrukte of elektronische vorm ter beschikking, verstrekt hem/haar alle relevante informatie met betrekking tot de dienst, verstrekt hem/haar of vestigt zijn/haar aandacht op de Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten, die integraal deel uitmaken van dit Contract. Het bedrijf Gaveia Ltd neemt geen verantwoordelijkheid voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die door gasten worden verstrekt op boekingsaanvragen. In het geval van onwaarheid van gegevens, zal het bedrijf Gaveia Ltd behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en het prijsverschil ter plaatse in rekening te brengen.

5. Reservering bevestiging en betaling

Bij het boeken van accommodatie-eenheden op de Gaveia Ltd website van het bedrijf, accepteert de gast de boekingsvoorwaarden en het annuleringsbeleid van de dienstverlener – de camping of agentuur. Na de boeking ontvangt de gast een boekingsbevestiging waarin de exacte geboekte service, de periode, de betalingswijzen (bankoverschrijving of creditcard) en de exacte bedragen van de aanbetaling en bankrekeninggegevens worden weergegeven, evenals de mogelijkheden voor annulering en wijziging naar de boeking. De boekingsbevestiging geldt als bewijs van de serviceboeking. Gasten zijn verplicht de boekingsbevestiging bij aankomst op de camping te overhandigen en op grond van de boekingsbevestiging ontvangen zij de geboekte diensten. Indien er meer personen naar de geboekte accommodatie komen dan vermeld op de reisbescheiden (boekingsbevestiging), behoudt de dienstverlener zich het recht voor om onaangekondigde gasten accommodatie te weigeren of tegen een meerprijs ter plaatse te accepteren. Door te betalen voor hun boeking, bevestigen gasten dat ze volledig op de hoogte zijn van alle kenmerken en voorwaarden waaronder een specifieke accommodatie aan hen is aangeboden. Door te betalen voor hun boeking, bevestigen gasten dat ze de Algemene voorwaarden voor het verlenen van accommodatiediensten accepteren. Door te betalen voor de geboekte diensten, wordt alles wat daarin wordt vermeld op zichzelf juridisch bindend voor zowel de gasten als het bedrijf Gaveia Ltd.

Verklaring over het gebruik van WSPay

Gaveia Ltd gebruikt WSPay voor online betalingen. WSPay is een veilig online betalingssysteem, realtime betalingen, creditcards en betaalpassen en andere betalingsmethoden. Dankzij de PCI DSS Compliance zorgt de WSPay voor een veilige inschrijving en overdracht van de kaartgegevens tussen de klant en de handelaar. WSPay maakt gebruik van 256-bit encryptie SSL-certificaat en TLS 1.2 cryptografisch protocol als de hoogste graad van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Opmerking:

Vanaf 1 januari 2023 is de euro de officiële valuta in Kroatië en kunnen alle betalingen in euro’s worden verricht.

6. Recht van Gaveia Ltd aan veranderingen en annuleringen

Het bedrijf Gaveia Ltd is vastbesloten om de gast accommodatie in gereserveerde verblijfeenheden voorzien in de gereserveerde periode, behalve in geval van uitzonderlijke omstandigheden (oorlog, oproer, stakingen, terreur aanslagen, sanitaire problemen, pandemieën, natuurrampen, lokale overheden etc.) te bieden. Het bedrijf Gaveia Ltd kan wijzigingen van de reservering suggereren of de geboekte accommodatie geheel of gedeeltelijk indien voor of tijdens de vakantie onvoorziene en onvermeidelijke omstandigheden voordoen te annuleren – en als zij op het moment van publicatie hadden plaatsgevonden en de verkoop van het programma zou dan een gerechtvaardigde reden voor het bedrijf Gaveia Ltd zijn om niet het aanbod en aanvaarden sollicitaties en bevestigingen van de eenheden te publiceren. Als de klant het volledige bedrag voor reservering die het bedrijf Gaveia Ltd niet kan vervullen betaalt (online of door de verkeerde aanbieding) dan zal de gast een alternatief worden geboden. Als het bedrijf Gaveia Ltd in staat is om de klant een alternatief te bieden, kan een verandering van de gereserveerde accommodatie alleen worden uitgevoerd met toestemming van de klant. Het alternatief moet dezelfde of een hogere kwaliteit dan de gereserveerde accommodatie zijn. Indien de klant subsidiair accepteert, en het is duur moet hij het verschil betalen. Als het alternatief goedkoper is dan geeft Gaveia Ltd de klant het verschil. Het bedrijf Gaveia Ltd is verantwoordelijk om alle gasten die betaalt en hun komst bevestigt hebben te informeren over de verandering in de reservatie of annulering, onmiddellijk na de bijzondere omstandigheden, indien het onvermogen om alternatieve accommodatie te bieden wordt het bedrag, minus de administratieve kosten, terug betaalt.

7. Het recht van klanten voor veranderingen en annuleringen

Alle boekingswijzigingen zijn mogelijk bij het reserveringscentrum van Gaveia Ltd. De instructies voor het wijzigen of annuleren van de gemaakte boeking vindt u in de boekingsbevestiging die gast op zijn eigen e-mailadres ontvangt. Onder een wijziging wordt verstaan een wijziging van het aantal personen of de datum van aanvang en/of einde van het serviceverbruik voor aanvang van het serviceverbruik. De eerste boekingswijziging is gratis, elke volgende wijziging kost 25 € per wijziging. In het geval dat een wijziging van de boeking niet mogelijk is en een gast als gevolg daarvan de bevestigde boeking zou intrekken, zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de boekingsbevestiging van toepassing.

Als een gast de geboekte accommodatie-eenheid niet bereikt voor middernacht op de datum van aanvang van de service en het bureau of de dienstverlener niet eerder heeft geïnformeerd, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en worden de annuleringskosten berekend zoals vermeld in de boekingsbevestiging. In het geval dat de werkelijke annuleringskosten hoger zijn dan de kosten genoemd in de boekingsbevestiging, behoudt het bureau zich het recht voor om de werkelijke kosten in rekening te brengen. Het bureau zal gasten niet vergoeden voor kosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen van reisdocumenten of visa, gerelateerd aan de boeking die de gast annuleert. In het geval van no-show zonder eerdere annulering van de boeking, wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.

8. Gast verplichtingen

De gast is verplicht:

   • om geldige reisdocumenten te hebben. De kosten van verlies of diefstal van documenten moet de gast betalen
   • de douane en buitenlandse deviezen van de Kroatische, alsmede de landen tijdens de reis bezocht te respecteren
   • om zich volgens de huisregels van de accomodatie te gedragen en samen te werken met dienstverleners te goeder trouw
   • om bij aankomst in de accomodatie de gastheer met een certificaat of voucher waar het aantal mensen en de gewensten diensten zijn te presenteren.

In geval van niet-naleving van deze verplichtingen, draagt de klant ​​de kosten en is aansprakelijk voor de schade. Door de reservering te bevestigen, gaat de klant akkoord dat hij eventuele schade aan de dienstverlener op de plek van veroorzaakte schade zal betalen.

9. Afhandeling van klachten

Elke gast – Verdrag houder agentschap-gast heeft het recht om te klagen over niet geleverde diensten. Als de geleverde diensten niet bevredigend zijn, kan de klant een vergoeding aanvragen door het indienen van een schriftelijke klacht. Elke klant heeft het recht om te klagen als de betaalde diensten niet geleverd zijn. Elke klant – reservering houder, dient een aparte klacht in. De gast is vereist om op de dag van aankomst de onvoldoende dienst aan Gaveia Ltd of hun gemachtigde vertegenwoordigers te informeren. De gast is vereist om eerst de dienstverlener te informeren en proberen om een ​​bevredigende oplossing te krijgen. De gast is verplicht om samen te werken met de dienstverlener en het agentschap in goed vertrouwen om het probleem te verhelpen. Indien de klant weigert om de oplossing die overeenkomt met de betaalde dienst te accepteren, is het bureau niet verplicht om verdere klachten te accepteren. Eventuele klachten en reclames na de dag van aankomst en tijdens het verblijf is de gast verplicht zich tijdens het verblijf en uiterlijk bij vertrek (uitchecken) bij de dienstverlener te melden. Alle daaropvolgende klachten en reclamaties na vertrek uit de faciliteit heeft het bedrijf Gaveia Ltd zal niet accepteren. De maximale vergoeding per klacht kan het bedrag van de dienstverlening bereiken, en kan niet reeds geleverde diensten of het totale bedrag van de dienstverlening bevatten. Dit uitsluit het recht van de gast om een ​​ideale schadevergoeding te krijgen. Het agentschap is niet verantwoordelijk voor de klimatologische omstandigheden, de hygiëne en de temperatuur van de zee, en alle andere vergelijkbare situaties en gebeurtenissen die ontevredenheid van de gasten kunnen veroorzaken en zijn niet een direct gevolg van de verblijfeenheden (bijv. Slecht weer, slecht strand, openbare strand ligt ver van de accommodatie, files, verloren of gestolen goederen en dergelijke). Het bedrijf Gaveia Ltd aanvaard geen klachten over de boeking van speciale kortingen dat is, LAST MINUTE AANBIEDINGEN. Gast en het agentschap zullen zich inspannen om alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze overeenkomst door een akkoord te regelen, in het geval van meningsverschil wordt alles aan het rechtbank in Pula vermeldt, met de relevante wetgeving zijn Kroatische wetgeving. De gast kan een klacht (met betrekking tot het product of ontevredenheid over de service van het bedrijf) sturen naar het adres reservations@adriacamps.com of per post sturen naar het adres Gaveia d.o.o., Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad, onder vermelding van “Klacht over diensten en producten” of per telefoon naar het nummer +49 89 262 004 318. In de klacht vragen wij de gasten het reserverings- of factuurnummer en de omschrijving van de klacht te vermelden, zodat het bedrijf zo snel mogelijk op de klacht kan reageren. Een gast die het bedrijf tijdig en correct over het gebrek heeft geïnformeerd en waarbij is vastgesteld dat de klacht terecht is, heeft rechten overeenkomstig de wet op de verplichte betrekkingen, waaronder het recht op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling of vervanging.

Gaveia d.o.o. voor diensten en toeristenbureau
Adres: Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad – Hrvatska
Code-ID: HR-B-52-130052259
Regisseur: Alen Salamun
Doel: Bemiddeling van accommodatiediensten (verkoop en boeking van accommodatie en andere cateringdiensten)
Gerechtsregisternummer: 130052259
BTW-nummer: HR30657775410
De activiteit van het toeristenbureau is onderworpen aan de officiële controle van de staatsinspectie, de toeristeninspectie, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.