15+ najtraženijih mobilnih kućica na otoku Krku

Intiman boravak u prirodi i osjećaj vlastitog doma u jednom – u mobilnim kućicama otoka Krka, vikendicama novog doba.

Za nesmetano uživanje u prirodi odaberite mobilnu kućicu i opustite se na natkrivenoj terasi u omiljenom društvu. Suvremena oprema mobilnih kućica u kombinaciji s izvrsnim lokacijama u kampovima na otoku Krku osiguravaju istinski povratak prirodi. Doživite prirodu na svoj način i odaberite svoju mobilnu kućicu!