Privacybeleid

Gaveia Ltd is verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij garanderen onze klanten dat alle persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen zullen worden behandeld. Gelieve privacybeleid regelmatig te controleren met betrekking tot mogelijke veranderingen.

Gaveia Ltd respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Het verzamelen en opslaan van de gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

1. Gegevens die vallen onder het privacybeleid en het doel van hun gebruik

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en / of mobiel) en andere informatie die u verstrekt bij het boeken, en wilt dat ze geheim blijven, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor de levering van de diensten
 • meer effectief antwoord op uw verzoek
 • statistische analyse van gegevens
 • promotie diensten via nieuwsbrieven
 • de mogelijkheid om publicaties en brochures te sturen.

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd en worden uitsluitend gebruikt voor dergelijke doeleinden. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u ermee akkoord dat u Gaveia Ltd met u contact kan opnemen en spreken voor de bovengenoemde doeleinden. Op dat moment komt u in onze mailing list en gaat u akkoord met contact opneming met Gaveia Ltd. Het beschermen van uw data is veilig en duurzaam. Als u niet wilt dat Gaveia Ltd. contact met u opneemt kunt u zich op elk gewenst moment afmelden van de mailinglijst, gevolgd zal Gaveia Ltd uw gegevens niet gebruiken voor het doel van promotie, maar alleen om een database van hun klanten en de statistische analyse van de gegevens te maken.

2. Gebruik van gegevens die vallen onder het privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden partijen buiten het bedrijf Gaveia Ltd gegeven, met uitzondering van:

 1. in de gevallen waarin dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen
 2. in gevallen waarin het noodzakelijk is voor de bescherming van uw leven of de fysieke integriteit en u bent niet in staat om uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 3. in gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 4. in gevallen wanneer u zelf de gegevens heeft bekendgemaakt
 5. in gevallen waarin de betrokkenheid van een derde partij nodig is voor de goede werking van de pagina. In dit geval en voordat persoonsgegevens worden afgeleverd, is de andere partij samen met Gaveia Ltd door zakelijke geheim verbonden.
 6. in geval van verkoop of rechtsopvolging behoudt Gaveia Ltd zich het recht om uw gegevens over te dragen of te verkopen aan een derde partij die:
  • Opereert binnen een kader van soortgelijke activiteiten of diensten
  • Instemt een opvolger van Gaveia Ltd op het gebied van behoud en de bescherming van de verzamelde gegevens te worden
  • Stemt ermee in om zich te houden aan dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Bij het invullen van de formulieren op onze website garandeert u dat de verstrekte informatie juist is en dat u volledig akkoord gaat met de bepalingen van ons privacybeleid en de voorwaarden. Vasthouden aan de „geen spam“ beleid vraagt Gaveia Ltd uw toestemming om speciale aanbiedingen en acties te sturen. Gaveia Ltd is niet verantwoordelijk voor onopzettelijke fouten als gevolg van overmacht of andere objectieve omstandigheden die per ongeluk de bescherming van uw gegevens zou kunnen schenden, maar garandeert dat dezelfde fout zal worden gecorrigeerd, indien mogelijk, zo snel mogelijk.

3. Gebruik van cookies

Wat zijn web cookies?

We maken gebruik van cookies als een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te onthouden en het opslaan van gegevens zoals bijvoorbeeld een winkelwagentje en voor het aanbod voor applicaties van derden anonieme tracking informatie, zoals Google Analytics. Ook kunnen cookies elementaire persoonlijke informatie over u verzamelen en aanbieden. Wanneer u op onze website komt door middel van cookies, kunt u gevraagd worden om een vragenlijst met persoonlijke gegevens, zoals uw naam en belangen te voltooien. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in een cookie en verzonden naar uw web server, waar het wordt opgeslagen. Cookies kunnen uw surfervaring  verbeteren.

Bij het gebruik van onze website met uw browser die u hebt ingesteld om alle cookies te accepteren, zullen we overwegen dat u akkoord gaat met al onze termen van privacy, en dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, zoals beschreven in deze voorwaarden.

Hoe gebruiken we cookies?

Ten eerste  – voor ons is het belangrijk om alle opgeslagen gegevens veilig te houden. Dit betekent dat wij beloven om alle persoonlijke informatie die u geeft te beschermen. Als we informatie krijgen van mensen onder 18, behouden wij ons het recht voor om hetzelfde te verwijderen. We maken gebruik van cookies om u de beste oplossing in het gewenste moment te bieden. Website von Gaveia Ltd maakt gebruik van cookies voor derden personen voor het verzamelen van statistische gegevens over bezoeken, zoals de tijd doorgebracht op de site, pagina’s die worden doorzocht, internet dienst adres van gebruikers, informatie over de browser en andere standaard statistische gegevens. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt voor marketing activiteiten en om uw ervaring op Gaveia Ltd te verbeteren.

Hoe kan ik de cookies deactiveren?

U heeft het recht om de cookies op deze website te deactiveren, evenals op andere sites. De meest effectieve manier om dit te doen is door de deactivering van cookies op uw browser. Wij stellen voor dat u de sectie ‘Help’ in de handleiding van uw browser te bekijken, of de website ‘Over cookies’, die als leidraad voor alle moderne browsers is te bekijken.

Voor meer info over cookies, bekijk:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/

https://www.aboutcookies.org

www.allaboutcookies.org

Geniet van onze websites!

4. Bescherming van persoonlijke gegevens

De gebruiker van het Gaveia Ltd website  levert vrijwillig zijn persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens van servicegebruikers zijn vereist bij het proces van realisatie van de gevraagde service en worden gebruikt voor verdere onderlinge communicatie (bijv. intentieverklaring, betalingsinstructies, serviceleveringsboodschappen).

Gaveia Ltd verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet bekend te maken of door te geven aan een derde partij, behalve de partners die deelnemen aan de uitvoering van de overeengekomen diensten (bijv. accommodatie, luchtvaartmaatschappij, vervoerder).

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bewaard in de database, volgens de beslissing van de raad van bestuur van de onderneming Gaveia Ltd over de methode voor het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens.

Gaveia Ltd behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens van de servicegebruiker te gebruiken voor marketingdoeleinden (bijv. meldingen, acties, promoties, nieuwsbrieven). De gebruiker kan op elk moment uitloggen door gebruik te maken van de „uitloggen“ -link aan het einde van elke mail of door een aanvraag in te dienen bij marketing@adriacamps.com.

Bezwaren tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden hebben geen invloed op de contractering en / of realisatie van de gevraagde dienst.

5. Bescherming van persoonsgegevens van kinderen

In de directe communicatie met kinderen via het internet, herkennen we de unieke problemen van de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Onze website dat kinderen kan aantrekken en dat persoonlijke gegevens kan verzamelen van kinderen onder de 14 jaar, zijn gemaakt met de bedoeling om zoveel mogelijk de rechten van kinderen en hun privacy te beschermen.

Overeenkomstig met deze intentie proberen we:

 • we verzamelen NIET, gebruiken NIET en maken GEEN informatie bekend waardoor iemand via het internet contact kan opnemen met kinderen, behalve in het geval van promotionele spelen op het internet. Dergelijke informatie via internet worden alleen gebruikt zonder toestemming van de ouders op rechtstreeks verzoek van het kind en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
 • GEEN persoonlijke informatie voor contact buiten het Internet te verzamelen, met uitzondering van prijs uitgeving, en dan alleen met toestemming van een ouder.
 • NIET aan derden partijen persoonlijk identificeerbare informatie zonder voorafgaande toestemming van de ouders te leveren
 • NIET toe te staan dat kinderen zonder ouderlijke toestemming uw persoonlijk identificeerbare informatie of andere materialen die u ons stuurt door middel waarvan zij kunnen worden gecontacteerd openbaar maken, en we moedigen niet aan om deel te nemen aan wedstrijden of andere activiteiten die op een andere manier meer informatie dan nodig is voor het deelnemen aan relevante activiteiten uw gegevens openbaar maken.

In gevallen waar kinderen onder de 14 jaar mogen deelnemen aan de loterij, vragen wij het kind om eerst toestemming te vragen van hun ouders of wettelijke voogden om deel te nemen en om een e-mail van hun ouders of vertegenwoordigers in te voeren.

Als een kind jonger dan 14 een prijs wint worden de ouders of verzorgers via e-mail, telefonisch of schriftelijk ingelicht. Persoonlijke gegevens van het kind en de ouders zullen worden verwijderd uit onze database als de ouders dat bij ons opvragen.

Als een ouder of voogd, heeft u altijd het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke informatie van uw kind, dat we op een van onze sites hebben, net als het wissen van de gegevens (als de gegevens nog steeds in onze database zijn) en / of ons de toekomstige collectie en gebruik maken van informatie over uw kind verbieden. Als u een ouder bent en uw rechten wilt volbrengen, contacteer ons dan.

Naast de hierboven, Gaveia Ltd garandeert de bescherming van de persoonsgegevens van kinderen die door bijzondere wetten zijn geregelt.

6. Verandering van persoonlijke gegevens

Op elk moment kunt u contact met ons opnemen en uw persoonlijke informatie die wij van u hebben ontvangen bekijken. Ook kunt u die corrigeren of verwijderen. Tot dat moment zal Gaveia Ltd uw huidige gegevens gebruiken.

7. Instemming om persoonlijke gegevens te gebruiken

Bij het invullen van de formulieren op deze website garandeert u dat de verstrekte informatie juist is, dat u in staat bent en bevoegd om met de gegeven informatie te handelen en dat u volledig akkoord bent dat Gaveia Ltd uw gegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de wet en de voorwaarden van ons privacybeleid.

8. Veranderingen van privacybeleid

Als er een verandering van het privacybeleid is, zullen we deze veranderingen op deze pagina zetten, zodat u een constante toegang tot hen kan hebben.

Gaveia Ltd